Bygning: Lille Mussevej 5

Lille Mussevej 5, bygning 2, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-12802-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
159
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-12802-2
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Lille Mussevej 5 , 4880 Nysted
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
12802
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
159
Totalt bygningsareal:
159
Opførelsesår:
1914
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
15G, ST MUSSE
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
jb/24/19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
meget forsømt
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart; Omløbende tagflade
Tagkonstruktion:
Fabrikstag/shedtag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Omgivelse:
Småbygninger - Garage, vognremise
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap