Bygning: Ny Østergade 14

Ny Østergade 14, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-38108-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1851
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
534
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-38108-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Ny Østergade 14 , 4880 Nysted
Adresse:
Adelgade 17 B, 4880 Nysted
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
38108
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
267
Totalt bygningsareal:
534
Opførelsesår:
1851
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
145B, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Notat:
40:støbte relieffer i vinduesblændingerne af jern 47:kornmagasin
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
indrettet til udstilling
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
lc/01/23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
05-10-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til produktion
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Fladrundbuet (kurvehanksbuet)
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Bønnelyches Pakhus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Adelgade 17
Objekt:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap