Bygning: Tokkerupvej 11

Tokkerupvej 11, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-11691-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1864
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
164
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-11691-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tokkerupvej 11 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11691
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
164
Totalt bygningsareal:
164
Opførelsesår:
1864
Ombygningsår:
2012
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1O, TOKKERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
eh/40/28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
fin helhed
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
nyere tag/døre/vinduer. Panoramavindue i have
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
21-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap