Bygning: Jernbanegade 1

Jernbanegade 1, bygning 3, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9683-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
21
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9683-3
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Jernbanegade 1 , 4880 Nysted
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
9683
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
21
Totalt bygningsareal:
21
Opførelsesår:
1912
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
158, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
butik
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
lc/06/21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
god måde at behandle et højrne, bygn. med karakter
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
ny dør, vinduernes oprindelige form svær at vide
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap