Bygning: Bregningevej 8

Bregningevej 8, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-10014-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1920
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
78
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-10014-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Bregningevej 8 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10014
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
78
Totalt bygningsareal:
78
Opførelsesår:
1920
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
19, BREGNINGE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
jb/29/29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
7
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
18-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap