Bygning: Tokkerupvej 9

Tokkerupvej 9, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-11690-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
170
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-11690-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tokkerupvej 9 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11690
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
170
Totalt bygningsareal:
170
Opførelsesår:
1910
Ombygningsår:
2005
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1I, TOKKERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
eh/40/25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
meget regelmæssig facade
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
fin helhed
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
nyere tag
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
murværk dårligt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
21-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap