Bygning: Enghavevej 39

Enghavevej 39, bygning 4, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-12790-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1932
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Garage til 1 eller 2 biler

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-12790-4
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Enghavevej 39 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
12790
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
97
Opførelsesår:
1932
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
36B, FREJLEV BY, KET.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Land- / skovbrug

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
eh/24/18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
fint rytme. smalt volume
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Andet
Stilart:
Anden stilart; Omløbende tagflade
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Fladbuet; Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap