Bygning: Grock

Allegade 11, bygning 9, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-4958-9
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1881
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
83
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-4958-9
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Allegade 11 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
9
Ejendomsnummer:
4958
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
83
Totalt bygningsareal:
83
Opførelsesår:
1881
Ombygningsår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
119A, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lorry
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Allégade 011
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Grock
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Dag og natcafe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
109/17/18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
noget tilfældigt opbygget bindingsværkssidelænge
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
fredet del af det første Frederiksberg
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
del af rækken af gule lave længer langs Allegade
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
præget af en del forandringer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
rimelig
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
14-07-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Frontispice, fronton, frontspids; Trappe
Dør/Port:
Ny port; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Frise, bånd; Inskriptioner
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Bygningsværker - Stakit
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap