Bygning: Eremitageslottet

Dyrehaven 4, bygning 1, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-152140-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1734
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
636
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-152140-1
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Dyrehaven 4 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
152140
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
234
Totalt bygningsareal:
636
Opførelsesår:
1734
Ombygningsår:
1977
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, JÆ.DYREH-TAARBÆK
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Eremitagen
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Dyrehaven 004
Objekt:
Lystslot
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Eremitageslottet
Notat:
Pkt. 9 og 10 - og 11 og 12 - Eremitageslottet er et lille jagtslot med et komp akt udtryk, der fremhæves af placeringen på det højeste punkt på sletten og den høje refendfugede underetage. Facaderne er udsmykket med en mængde ornamenter og figurer, som hører til den tyske barok som inspirerede arkitekten Lauritz de Thurah. Bygningen samles under et kobberbeklædt mansardtag, der brydes af 2 si
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A26-2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Jagtslot opført i tysk inspireret barok. Se 49
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt Lauritz de Thurah for Chr. VI/staten, se 49
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
enestående beliggenhed højest, se 49
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
originalt hovedindtryk. Hoveddør og skodder nyere
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
god, sandsten nedbrydes (delvis renoveret), se 49
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
24-06-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Porticus, søjlebåret forhal; Balkon, altan; Trappe
Oprindelig funktion:
Anden bygning til fritidsformål
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Sandsten
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Valmtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt
Notat om omgivelser:
Dyrehaven. Øresund
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap