Bygning: Jernbanegade 2

Jernbanegade 2, bygning 1, Aabenraa
BBR-nummer:
580-24366-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
330
Anvendelse:
Biograf, teater o.lign.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
580-24366-1
Kommune:
Aabenraa
Adresse:
Jernbanegade 2 , 6200 Aabenraa
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
24366
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
330
Totalt bygningsareal:
330
Opførelsesår:
1897
Ombygningsår:
1993
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2661, KOLSTRUP
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Typisk stationsbygning, vigtig for byens hist. udvikl.
Registreringsdato:
04-09-2003

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Rundbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Åbenrå Banegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Jernbanegade 002
Objekt:
Stationsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap