Bygning: Aalborg Slot

Slotspladsen 1A, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-278362-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1550
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2375
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-278362-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Slotspladsen 1 A, 9000 Aalborg
Adresse:
Slotspladsen 1 B, 9000 Aalborg
Adresse:
Slotspladsen 1 C, 9000 Aalborg
Adresse:
Slotspladsen 1 D, 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
278362
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1206
Totalt bygningsareal:
2375
Opførelsesår:
1550
Ombygningsår:
1992
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
523A, AALBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ålborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Slotspladsen 001
Objekt:
Slotsfløje (nordfløj og østfløj)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Aalborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Amtsadministration
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B/24/13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Smukt eksempel på renæssance-bindingsværk mod gårdrum
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Opført som slot og fæstningsanlæg
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Fint mod gårdrum, knap så høj værdi mod gaden
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Fremstår originalt, dog med enkelte ændringer
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
15-03-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Trappe
Dør/Port:
Ny dør; Ny port
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Renæssance
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Andet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap