Vis bygninger med mindst følgende fredningsgrad:
Ingen bygninger
Ingen bygninger
Fredede bygninger
Fredede bygninger
Bygninger med bevaringssag
Bygninger med bevaringssag1
Bygninger med høj bevaringsværdi
Høj bevaringsværdi
Bygninger med middel bevaringsværdi
Middel bevaringsværdi
Bygninger med lav bevaringsværdi
Lav bevaringsværdi
Alle bygninger
Alle bygninger

Vis desuden følgende bygninger:
Østergade 8, 1100 København K  

1Bygninger med bevaringssag er bygninger, hvortil der er knyttet en statslig eller kommunal bevaringssag. Bygninger med høj eller lav bevaringsværdi er derimod blevet vurderet i en undersøgelse og tildelt en bevaringsværdi.


Zoom til kommune:

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00