Fredede og bevaringsværdige bygninger
Søg efter bygning
Hjælp
Kommune
Postnummer
Postdistrikt
Vej
nr - bogstav
 -   
Søg efter sag
Hjælp
Fritekst

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00