Sag: Gavnø Gartnerbolig

Gavnø 11-13, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gavnø Gartnerbolig
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gavnø 11-13
Kommune:
Næstved
Omfang:
Stuehuset (ca. 1800) og stalden. F. 1918.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-07-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Gavnø 11
Fredet bygning Gavnø 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap