Sag: Hotel Axelhus (fredning ophævet)

Axeltorv 9, Næstved
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hotel Axelhus (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Axeltorv 9
Kommune:
Næstved
Omfang:
Forhuset (1784, senere forhøjet). F. 1919. Oph. 2012
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-03-1919
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
12-06-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at det tidligere Hotel Axelhus (1784, ombygget bl.a. 1889 og 1991), Axeltorv 9, Næstved Kommune, har opretholdt de tilstrække­lige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Bygningen har både før og efter fredningen i 1919 gennemgået en række æn­dringer, der gradvist har svækket det arkitektoniske udtryk. Kulturhistorisk har bygningen i sin tid som hotel spillet en væsentlig rolle i Næstveds sociale liv. Efter ombygningen til butiks- og kontorejendom i 1990-91 er den tidligere funktion som hotel næppe aflæselig, hverken udvendigt eller indvendigt. Bygningen fremstår i dag med nye termovinduer, ny facadebehandling og et nyere portparti. Indvendigt er huset nyindrettet med butikslokale i stuen og kontorer på 1.-2. sal samt et lidt ældre bodegainteriør i kælderen. Alle over­flader er nye, og der er kun bevaret rester af en ældre rumstruktur. Endvidere er der lavet gennembrydninger til begge nabohuse, Axeltorv 8 og 10, og hoved­trappen er fjernet, således at adgangen til de øvre etager foregår ad en ny betontrappe i Axeltorv 8. Kulturstyrelsen har på den baggrund besluttet at ophæve fredningen.
Journal nr.:
2011-7.82.04/370-0001


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Axeltorv 9A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap