Sag: Gavnø

Gavnø 2, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gavnø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gavnø 2
Kommune:
Næstved
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (ca. 1400, stærkt ombygget 1755 antagelig af Jacob Fortling). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gavnøvej 002, Gavnø, Tårnet, matr.nr. 1i, Gavnø hovedgård, Vejlø. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 16 sider incl. fotografier samt bilag (7 håndskrevne sider). Ruth og Søren Lundqvist. November 1982. Gavnøvej 002, Gavnø, matr.nr. 1i, Gavnø hovedgård, Vejlø. Bygningshistorisk undersøgelse. 18 sider samt tegninger. Ruth og Søren Lundqvist. August 1987.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gavnø 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap