Sag: Ønslev Præstegårds Forpagterbolig (fredning ophævet)

Lundbyvej 12, Guldborgsund
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ønslev Præstegårds Forpagterbolig (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Lundbyvej 12
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Forpagterboligen. F. 1950. Oph. 2012
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-04-1950
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
06-06-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Ønslev Præstegårds forpagterbolig, Lundbyvej 12 (1850), Guldborgsund Kommune, i tilstrækkelig grad har opretholdt de arkitekturhistoriske, kulturhistoriske eller miljømæssige værdier, der kan begrunde en fortsat fredning, og skal på den baggrund udtale sig for en ophævelse af fredningen. Kulturmiljøet omkring Ønslev Præstegård, der omk. 1960 bestod af et trelænget anlæg med tilhørende forpagterbolig, er gennem årene blevet forringet. Præstegården forsvandt omkring 1960 og er erstattet af en en-families villa fra 1962. Præstegårdsladen blev forsøgt bevaret gennem en statslig udpegning som bevaringsværdig, men blev revet ned inden tinglysningen. Forvalterboligen alene danner ikke et kulturmiljø. I det ydre ses i den østlige del af den nordlige facade en nyere muret sokkel, nyere murede tavl samt nyere bindingsværk. Den nyere tilbygning med de utilpassede vinduer og døre svækker bygningens autenticitet. Hertil kommer, at den øvrige del af bygningen er i endog meget dårlig stand. Det betyder, at en eventuel genopretning af bygningen kun vil kunne gennemføres med en meget høj andel nye materialer, hvorved bygningens autenticitet vil svækkes betydeligt. Kulturstyrelsen finder på den baggrund ikke, at bygningen meningsfyldt lader sig genoprette.
Journal nr.:
2011-7.82.04/376-0004


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Lundbyvej 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap