Sag: Den tidl. Tekniske Skole, Præstø

Jomfrustræde 4, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. Tekniske Skole, Præstø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jomfrustræde 4
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Skolebygningen (1891 af Frederik Wilsbech).
Fredet 1982.*
Beskrivelse:

Bygningen er fritliggende, med en mindre parkeringsplads ved hver gavl, i byens gamle del.

 

Den tidl. Tekniske Skole er en toetages, grundmuret bygning, der fremstår i blank, rød mur med et skiferdækket, halvvalmet tag. Facadens sokkel er af slebne, tilhuggede granitblokke, mens den på de øvrige sider er af grove, tilhuggede marksten. Facaden er enkelt dekoreret med let fremtrædende, murede bånd under vinduesrækkerne, og over døren står i metalbogstaver ”Teknisk skole”. Alle åbninger har murede rundbuede stik, og alle facader er øverst afsluttet med en gesims af formsten. Hoveddøren er placeret midt på facaden med en granittrappe foran. Døren er en hvidmalet fyldingsdør med glaspartier og et rundbuet overvindue. Alle vinduer er ældre, hvidmalede, torammede vinduer med rundbuede overvinduer. På facaden sidder vinduerne symmetrisk omkring døren. Gårdsiden har ligeledes en tofløjet fyldingsdør i det midterste fag, men denne er nyere. Her er flere af vinduerne blændet, og en mindre tilbygning er bygget til mod nord. I gavlene ses to vinduer øverst i gavltrekanten. Vinduerne er her mindre end de øvrige. I tagryggen findes to murede skorstene af røde tegl, og i tagfladen sidder flere nye og gamle tagvinduer. 

 

Indvendigt er bygningen indrettet til fem lejligheder, to på hver etage og en i tagetagen. Mange rum har bevaret trægulve, fyldingsdøre og pudsede lofter. De fleste vinduer har forsatsruder. Alle køkkener og badeværelser er nye. Det centrale trapperum har en glasskillevæg ud mod vindfanget. 

Bygningshistorie:

Opført af arkitekt F. Wilsbech i 1891 som Teknisk Skole for Præstø Håndværkerforening.

Skolen blev nedlagt i 1963 og indrettet til sagførerkontor.

kilder:

Gamle Huse i Præstø, Fredningsstyrelsen – Præstø Kommune, 1979

Miljømæssig værdi:

De miljømæssige værdier knytter sig til bygningens solitære placering i gadeflugten, der giver bygningen en fremtrædende karakter. De mindre åbne rum ved hver gavl får bygningen til at ligge solitært i gaden.   

Kulturhistorisk værdi:

De kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens oprindelige funktion som skole, der dels kan ses i skriften på facaden ”TEKNISK SKOLE”, og dels i vindfanget og det store trapperum, der afspejler den oprindelige sammenhæng mellem etagerne og brug som trapperum for eleverne. 

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier knytter sig til bygningens volumen med de enkle, murede detaljer. Trods den homogene bygningskrop har bygningen en tydelig orientering mod gaden på grund af facadernes gennemgående symmetri og mange åbninger. Ligeledes har murværket vandrette markeringer og fremspring, som opdeler den ellers vertikale bygning i horisontale lag, der styrker bygningens proportionering.

 

Af særlige detaljer kan nævnes de mange rundbuede stik, der mod åbningerne er afsluttet af rundede formsten, der understrejer bygningens rundede detaljer der optræder som bløde former. Vinduernes placering skaber en dybdevirkning i muren, og sammen med de smalle sprosser får det alt træværk til at fremstå let og elegant. 

 

Indvendigt er de arkitektoniske detaljer fremtrædende i det finérbeklædte vindfang, der optræder som et varmt og helstøbt, mindre rum med en gennemført materialeholdning. Trapperummet har ligeledes en gennemført enkel materialebearbejdning, der ved lyse farver, spinkle balustre og ovenlys får rummet til at virke stort og lyst. Skillevæggen mellem vindfang og trapperum består af fyldingsdøre med glas og et stort overvindue, som går helt til loftet. Dette får lyset til at sive langt ind i bygningen og blande sig med det diffuse lys i trapperummet.
Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens volumen, det næsten ubrudte tag og murværket med alle detaljer, herunder de rundbuede ældre vinduer og døre. Hertil kommer den traditionel materialeholdning.

 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede ruminddeling herunder vindfang og trapperum, samt til de bevarede ældre bygningsdele udført i ældre materialer i form af ældre døre, gulve og lofter.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-61/81

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/377-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-05-2003
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/377-0006


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jomfrustræde 4

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap