Sag: Torvet 9, Præstø

Torvet 9, Vordingborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 9, Præstø
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 9
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhus (før 1738, grundmuret i 1800-tallet) og sidehus (1885). F. 1982.* Ophævet 2014.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-05-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
626-5-9/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-42/81

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Torvet 9, 4720 Præstø, Vordingborg kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har sprøjtepudsen, de zinkdækkede flunker på kvisten og de to ovenlys svækket det oprindelige udtryk mod gaden. Mod gavlen og gården har tilbygningen på markant vis ændret den oprindelige bygningskrop, således at der ingen arkitektonisk sammenhæng er mellem gadesiden og gårdsiden. I det indre har bygningen kun få bevarede værdier, herunder traditionelle gulve, døre og gerichter. Planløsningen er på begge etager ombygget og opbrudt, hvilket tillige har svækket fredningsværdierne.
Journal nr.:
2013-7.82.04/390-0006

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
18-06-2015
Journal nr.:
2013-7.82.04/390-0006


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap