Sag: Oremandsgårds Husflidsskole

Kragevigvej 13, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Oremandsgårds Husflidsskole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kragevigvej 13
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Skolebygningen (1872).
Fredet 1979.
Beskrivelse:

Oremandsgårds Husflidsskole ligger ved vejen gennem skoven vest for landsbyen Kragevig. I dag fungerer bygningen som forsamlingssal ved foredrag, udlejning til bryllupper og huser endvidere den årligt tilbagevendende Oremandsgård Kammermusikfestival.

 

Bygningen er opført i 1872 og tegnet af arkitekt Johan Schrøder. Husflidsskolen er en enlænget bygning med fremskudte sidepartier, den er opført i gul blank mur med brændt fuge og står på en muret sokkel. Taget er et heltag og dækket med skifer, det bærer to skorstene med sokkel og krave. På bygningens forside er der et bredt tagudhæng mellem de to fremskudte sidepartier og den centrerede indgangsdør er markeret af en overdækning med dekorativt udskårne detaljer af træ. På bagsidens tagflade ses en række på fem dobbelte ovenlysvinduer samt to ældre tagvinduer af støbejern.

 

Bygningen er prydet med udskårne knægte og sternbrædder, mens murværket er dekoreret med blændingsfelter og smalle murede bånd i relief. På bygningens bagside er der et bredt udskud, der rummer udhus og ældre retirader. Udskuddets murværk står overkalket. Alle vinduer er ældre og alt træværk er malet grønt.

 

I det indre rummer bygningens midterparti en stor, gennemgående forsamlingssal, der er en del af bygnignens oprindelige plan. Sidepartierne indeholder birum, så som køkken, trapperum og toiletfaciliteter. Forsamlingsrummet er åbent op i loftetagen og har et lille galleri i den ene ende.

Bygningshistorie:

Vest for skolebygningen er der rejst en mindesten for Skovrider C. Rosthøj og hustru, der sammen med Vilhelmine Hage var blandt initiativtagerne til Oremandsgårds Husflidsskole.

kilder:

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved Oremandsgård Husflidsskole knytter sig til bygningens beliggenhed i udkanten af skoven med hovedfacaden langs landevejen til Kragevig.  De miljømæssige værdier ved Husflidsskolen forstærkes af det nyere udhus, der med sit enkle udtryk, volumen og materialer står i en let moderne og positiv kontrast til Husflidsskolen. Udhuset er opført hvor det tidligere udhus stod og er ikke omfattet af fredningen.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen er opført i historicistisk stil og sammenføjer forskellige historiske stilarter. De rigt udskårne trædekorationer i bygningens ydre har sandsynligvis forbillede i schweizisk alpebyggeri, mens loftkonstruktionen i den store forsamlingssal antyder inspiration fra vikingetidens langhuse.

 

Det håndværksmæssige præg som bygningen har i sit udskårne træværk ligger i forlængelse af husflidsskolens oprindelige formål: at skulle inspirere eleverne til husflid og håndværk. Den grundliggende tanke bag Husflidsskolen var at fremme håndværket i befolkningen i en tid, hvor industrialisering og masseproduktion vandt frem i stor stil.

 

Bygningens overordnet symmetriske plan med en stor forsamlingssal fortæller også levende om at bygningen udover undervisningsbrug også brugtes til foredrag for lokalbefolkningen.

 

Opbevaringsrum og retirader er placeret i udskuddet og er dermed praktisk adskilt fra bygningens hovedfunktioner.

Arkitektonisk værdi:

I det ydre knytter de arkitektoniske værdier i Oremandsgårds Husflidsskole sig til bygningens konstruktion i gul blank mur med enkle dekorative elementer, skifertaget samt det dekorativt udskårne og grønmalede træværk. Endvidere knytter der sig arkitektoniske værdier til bygningskroppens udformning i to sidepartier og et midterparti, der samles af et stort heltag. Udover at omslutte hele bygningskroppen og sidepartierne, danner det et bredt tagudhæng foran bygningen mellem sidepartierne, der giver mulighed for at opsætte bænke i ly for vind og vejr. Med det brede tagudhæng dannes et beskyttet uderum, der danner en vellykket overgang fra fri luft til de indendørs rum.   

 

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til den symmetriske plan med en stor forsamlingssal og birum i bygningens sidepartier, forsamlingssalens tagværk af mørkbejdset og rigt udskåret træværk samt til de bevarede ældre gulve, fyldingsdøre, ældre dørgreb og gerichter.
Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier i Oremandsgårds Husflidsskole knytter sig i det ydre til bygningen i gul, blank mur med brændte fuger og kalket murværk, skifertaget, den ældre materiale- og farveholdning med alle detaljer, herunder det udskårne træværk og de ældre vinduer.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den symmetriske plan, forsamlingssalens tagværk, den ældre materialeholdning med ældre detaljer, herunder de ældre gulve, fyldingsdøre, dørgreb og gerichter.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-12-1979
Journal nr.:
621-5-19/79


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kragevigvej 13

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap