Sag: Torvet 24, Præstø

Torvet 24, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 24, Præstø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 24
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhuset (1913).
Fredet 1982.*
Beskrivelse:

Forhus beliggende som sidste hus i en husrække på Torvet i Præstø.

 

Bygningen er grundmuret i to etager og står i rød blank mur med teglhængt heltag. Facaden har ni vinduesfag, hvoraf de fem midterste sidder i et svagt tilbagetrukket midtparti. Bygningen har granitsokkel med cementfuger, murværk er af håndstrøgne røde tegl, og er afsluttet af en muret udkraget gesims med tandsnit. Alle vinduer er hvidmalede småsprossede korspostvinduer, med ældre glas. Vinduerne har fladbuede stik og sålbænke af skifer. I bygningens midte sidder en to-fløjet gråmalet fyldningsdør med overvindue og muret ramme med fordakning. Gårdsiden har sortmalet sokkel og pudset murværk, der er malet lysegult, samt gråmalede vinduer og havedør. I gårdsidens hjørnefag er trerammde vinduer, de øvrige er et- eller torammede i en uregelmæssig rækkefølge, samt en nedgang til kælderen. Gavlen mod øst har i gavltrekanten to vinduer, og herover en smal trekantet trappefrise. Vestgavlen ligger op ad nabobygningen, men rager et betydeligt stykke op over denne. Gavlen er pudset grå og har to vinduer med koblede rammer.

Der er teglhængte brandkarme i gavlene og i tagfladen, mod gaden sidder fire støbejernsvinduer, mens der mod gaden er to nyere kviste. I tagryggen ses to skorstenspiber i røde tegl.

 

Indvendigt er bygningen opdelt i seks lejligheder, to på hver etage forbundet af et trapperum. Trapperummes belægning varierer mellem klinker, terrasso og trægulv. Alle lejligheder har trægulve, nogle ældre andre nyere. Lofterne er delvist pudsede, og har delvist nyere gipslofter. Lejlighederne har nyere køkkener og badeværelser. De fleste døre er ældre fydningsdøre og foran alle vinduer er forsatsrammer.

Bygningshistorie:

Ejendommen er bygget af købmand H.C. Olsen i 1913 og blev opført i stedet for et bindingsværkshus i 12 fag. 

kilder:

Gamle huse i Præstø, Fredningsstyrelsen og Præstø Kommune, 1979

Miljømæssig værdi:

De miljømæssige værdier for forhuset knyttes til den centrale beliggenhed i byen og sammenhængen med Torvet, foran bygningen, og giver luft og lys.

Gadens og Torvets belægning af brosten giver en autentisk atmosfære, og samler de mange omkringliggende byhuse til et homogent og traditionelt miljø.

Kulturhistorisk værdi:

Forhusets kulturhistoriske værdier knytter sig primært til den bevarede funktion med flere lejligheder. Facadens vinduesplacering og den indvendige trappe afspejler opdeling af lejligheder.

 

På østgavlen, under de to vinduer, ses en stor pudset rektangulær flade, der tidligere har været en reklame for byens hotel. Her ses stadig spor af den tekst, der engang udgjorde reklamen, og kan derfor knyttes til bygningen, som en lokal, kulturhistorisk værdi. 

Arkitektonisk værdi:

Forhusets kulturhistoriske værdier knytter sig primært til den bevarede funktion med flere lejligheder. Facadens vinduesplacering og den indvendige trappe afspejler opdeling af lejligheder.

 

På østgavlen, under de to vinduer, ses en stor pudset rektangulær flade, der tidligere har været en reklame for byens hotel. Her ses stadig spor af den tekst, der engang udgjorde reklamen, og kan derfor knyttes til bygningen, som en lokal, kulturhistorisk værdi. 

Bærende fredningsværdier:

Forhusets kulturhistoriske værdier knytter sig primært til den bevarede funktion med flere lejligheder. Facadens vinduesplacering og den indvendige trappe afspejler opdeling af lejligheder.

 

På østgavlen, under de to vinduer, ses en stor pudset rektangulær flade, der tidligere har været en reklame for byens hotel. Her ses stadig spor af den tekst, der engang udgjorde reklamen, og kan derfor knyttes til bygningen, som en lokal, kulturhistorisk værdi.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-11-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
651-5-2/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-47/81


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 24

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap