Sag: Klosterly, Præstø

Adelgade 119 og 119 B, Vordingborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klosterly, Præstø
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Adelgade 119 og 119 B
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhus og baghus (1882). F. 1980.* Ophævet 2014.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-12-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-23/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-09-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-23/80

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Klosterly, Adelgade 119, 4720 Præstø, Vordingborg kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I forhusets ydre har tegltaget mod gården, fraværet af skorstene, de mange ovenlysvinduer og udluftningshætterne svækket bygningens fredningsværdier markant, ligesom vogngennemkørslens gasbetonindfattede nyere døre, de inddækkede faldstammer og det blændede vindue på ingen måde stemmer overens med bygningens alder eller oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Baghuset er i det ydre relativt velbevaret, ligesom begge bygninger i det indre har bevaret dele af en ældre planløsning. Interiøret i både forhus og baghus er dog kendetegnet ved nyere overflader samt nyere bygningsdele og –detaljer, hvilket i høj grad har svækket de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og som på ingen måde passer til bygningens delvist bevarede, traditionelle ydre fremtræden.
Journal nr.:
2011-7.82.04/390-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Adelgade 119, Klosterly, matr.nr. 52 og 53, Præstø bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 3 sider. Usigneret. Udateret. Adelgade 119, Klosterly, matr.nr. 52 og 53, Præstø bygrunde. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrifter af brandtaksationer m.m. 5 sider. Signeret S.H.M. Oktober 1978. Adelgade 119, Klosterly, matr.nr. 52 og 53, Præstø bygrunde. Summarisk bygningsarkæologisk undersøgelse. 3 sider (håndskrevet). Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 2


Bevaringsværdig bygning Adelgade 119
Bevaringsværdig bygning Adelgade 119B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap