Sag: Torvet 19, Præstø

Torvet 19, Vordingborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 19, Præstø
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 19
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhuset (1853 af M.S. Miede). F. 1982. Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-48/81

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Torvet 19, 4720 Præstø, Vordingborg kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har de nyere tagvinduer, den nyere skorsten og det langstrakte, rundbuede vindue på gårdsiden svækket det oprindelige arkitektoniske udtryk. I det indre er den oprindelige planløsning delvist opretholdt, dog ses et større murgennembrud mellem to af stuerne, samt indpakkede spær og systemplader i loftet.
Journal nr.:
2011-7.82.04/390-0004


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap