Sag: Torvet 21, Præstø

Torvet 21, Vordingborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 21, Præstø
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 21
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhuset (1853 af M.S. Miede). F. 1982.* Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-49/81

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Torvet 21, 4720 Præstø, Vordingborg kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har de nyere tagvinduer, den nyere skorsten og den nyere havedør svækket det oprindelige arkitektoniske udtryk. I det indre er der kun bevaret få spor af en ældre planløsning og af ældre bygningsdetaljer, idet stueplanet består af en entré med et nyere stengulv samt en større, gennemlyst stue med et nyere, bredt plankegulv.
Journal nr.:
2011-7.82.04/390-0005


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap