Sag: Herredsvej 281, Fejø

Herredsvej 281, Fejø, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Herredsvej 281, Fejø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Herredsvej 281, Fejø
Kommune:
Lolland
Omfang:
Bindingsværkshuset (ca. 1780).
Fredet 1987.*
Beskrivelse:
Herredsvej 281 ligger centralt i Østerby på Fejø, på hjørnet af hovedvejen Herredsvej og sidevejen Brigetvej. Huset er opført som skole med lærerlejlighed i den vestlige ende, skolestue i midten og lo i den østlige ende. I dag er hele huset indrettet til beboelse.

Herredsvej 281 er opført i sort opstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl. Bygningen er tækket med strå, mønningen har kragetræer og bærer to skorstene med sokkel og gesims af røde mursten. Alle vinduer og ældre døre er malet grønblå. Huset har både ældre vinduer med forsatsruder og nyere koblede vinduer.

I det indre er planløsningen præget af et langsgående hovedskillerum med stuer og ældre hoveddør på sydsiden og køkken samt birum i husets nordside. Loftet fremstår uudnyttet og bruges til opbevaring.
Bygningshistorie:


kilder:


Miljømæssig værdi:
De miljømæssige værdier ved Herredsvej 281 er knyttet til husets centrale beliggenhed i Østerby på hjørnet af Herredsvej og Brigetvej. Da huset ligger på et hjørne med en ret åben have, springer det med sit karakteristiske bindingsværk frem som et pejlemærke i Østerbys husrække.
Kulturhistorisk værdi:
De kulturhistoriske værdier ved Herredsvej 281 knytter sig til husets traditionelle konstruktion i bindingsværk med hvidkalkede tavl, hvor bjælkerne er kæmmet på tagremmen.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier knytter sig til i det ydre til husets bindingsværk med hvidkalkede tavl og stråtækt tag, halmmønning, kragetræer og de symmetrisk placerede skorstene.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til planen med hovedskillerummet, der opdeler huset i stuer mod sydsiden (gaden) og mindre rum mod nordsiden. Endvidere ligger der en vigtig arkitektonisk værdi i de gamle fyldingsdøre, bukkehornshængler, dørgreb, låsekasser, gerichter, fodpaneler samt de fritliggende bjælker.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens generelle materialeholdning og alle ældre detaljer, herunder bindingsværkskonstruktionen med hvidkalkede tavl, det stråtækte tag samt de symmetrisk placerede skorstene.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til planen med stuer mod hovedgaden og birum på bygningens bagside. Dertil kommer den ældre materialeholdning samt alle ældre detaljer, herunder de ældre døre med ældre hængsler, dørgreb og gerichter, plankegulve og lofter med fritliggende bjælker.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-06-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-98/84

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-06-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
626-5-14/88


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Herredsvej 281

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap