Sag: N.E. Balles Barndomshjem

Vestenskov Kirkevej 4, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
N.E. Balles Barndomshjem
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestenskov Kirkevej 4
Kommune:
Lolland
Omfang:
Beboelseshuset og den dermed sammenbyggede udhuslænge (beg. af 1700-tallet).
Fredet 1985.
Beskrivelse:

N.E. Balles Barndomshjem ligger øst for Vestenskov Kirke og består af en beboelseslænge, der er orienteret nord-syd med en kort staldlænge, der vender mod øst. Bygningerne er opført som degnebolig.

 

N.E. Balles Barndomshjem er opført i bindingsværk med sortopstolpet tømmer og hvidkalkede tavl. Beboelseslængen er tækket med strå, mens staldlængen har eternittag. Beboelseslængens sydgavl er fuldmuret, mens staldlængens østgavl er træbeklædt. Alle døre og vinduer er grønmalede. Størstedelen af vinduerne er nyere termovinduer med brede sprosser, i staldlængen er der enkelte ældre vinduer både af traditionel type og af støbejern.

 

På gårdsiden er adgang til beboelseslængen gennem to nyere dobbeltfløjede fyldingsdøre døre. Indgang til staldlængen sker gennem en bred port mod gårdsiden. I det indre er planen præget af et hovedskillerum, der opdeler huset således, at stuerne vender mod haven, mens køkken, badeværelse og mindre rum vender mod gården. Loftet over beboelseslængen fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring.  

 

Staldlængen er indrettet med et værksted i vinklen mellem de to længer, et stort opbevaringsrum bag porten mod gården og to mindre rum i østgavlen. I værkstedet er der åbent til kip, mens loftet over den øvrige del af staldlængen har loft.

Bygningshistorie:

Ejendommen er ifølge BBR opført i år 1700, og skulle være bygget som degnebolig til Vestenskov Kirke. Bygningen er kendt under navnet Biskop Nicolai Erdinger Balles barndomshjem. Én af 1700-tallets landskendte teologer, biskop Nicolai Erdinger Balle, blev født her d. 12. oktober 1744. Han opvoksede i huset hos sine forældre. Faderen, Søren Petersen Balle var degn ved kirken til sin død i 1758. Moderen afgik ved døden nogle år efter. Forældrene er begravet på Vestenskov Kirkegård.

Nicolai Erdinger Balle boede i huset i sin barndom indtil han kom på Slagelse Latinskole i 1758. Balle havde en lang karriere, bl.a. som hushovmester for Reventlow-familien, professor ved det teologiske fakultet, sognepræst og biskop over Sjællands Stift. Balle var utrolig virksom i arbejdet for at udvikle almuens skoler. Balle blev ved sin død i 1816 bisat i Sankt Petri Kirke i København og senere begravet på Assistents Kirkegård. På Assistents Kirkegård rejste Sjællands præster et mindesmærke over ham, som findes den dag i dag.

 

N. E. Balles Barndomshjem blev fredet i 1985, og i haven står en mindesten for Biskop N.E. Balle. Mindestenen blev rejst af Lolland-Falsters Historiske Samfund i 1928.

(Lolland-Falsters Museum, 2011)

kilder:

Dansk Biografisk Leksikon, bd. 1, 333633607.udg.. Gyldendal, 1979.

Trap, J.P., Danmark – Maribo Amt, femte udgave, bd. 4, G.E.C. Gads Forlag, 1955.

Lolland-Falsters Historiske Samfund: www.lollandfalstershistorie.dk

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved N.E. Balles Barndomshjem er særligt knyttet til bygningsanlægget og den omgivende haves nære beliggenhed til Vestenskov Kirke.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi i N.E. Balles Barndomshjem knytter sig til anlæggets konstruktion i bindingsværk med hvidkalkede tavl samt til beboelseslængens stråtækte tag. Der er yderligere kulturhistorisk værdi i Vestenskov Kirkes nære beliggenhed, der fortæller om anlæggets tidligere funktion som tjenestebolig for kirkens degn. Endvidere ligger beboelseslængens stuer og prydhaven på traditionel vis ud til vejen, mens gårdspladsen ligger skjult for de forbipasserende bag stuehuset. I haven står en mindesten for Biskop N.E. Balle.

Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi i N.E. Balles Barndomshjem knytter sig til den traditionelle bindingsværkskonstruktion med hvidkalkede tavl og beboelseslængens stråtækte tag, hvor tagknægtene er udskåret med en enkel, dekorativ profil.  

 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til planen med den langsgående skillevæg med stuer mod haven og birum mod gården. Endvidere er der flere ældre fyldingsdøre med ældre dørgreb, hængsler, låsekasser og gerichter. De arkitektoniske værdier både i det ydre og det indre, bidrager stærkt til den autentiske atmosfære som omgiver bygningen.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den ældre materialeholdning

med alle detaljer, herunder bindingsværkskonstruktionen, de hvidkalkede tavl og det stråtækte tag.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til planen med stuer mod haven og birum mod gården, samt de ældre døre med dørgreb og gerichter. I stalden knytter de bærende fredningsværdier sig til grundplanen, med opdeling i større og mindre rum.

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-08-1985
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vestenskov Kirkevej 4
Fredet bygning Vestenskov Kirkevej 4

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap