Sag: Højbygaard Skovløberhus

Højbygårdvej 22, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Højbygaard Skovløberhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Højbygårdvej 22
Kommune:
Lolland
Omfang:
Stuehuset (ca. 1850).
Fredet 1971.
Beskrivelse:

Beboelseshus beliggende i skoven, nær Højbygård. 

 

Huset er udført i bindingsværk i et stokværk, med sorttjæret træværk, tavl af blank rød mur, og med halvvalmet stråtag med Holstensk mønning. Bygningens fodrem står på en sokkel af teglsten, der er synlig flere steder rundt om bygningen. Bygningen har ældre hvidmalet vinduer på alle fire sider i stuetagen samt to førsteetage et i hver gavl. Under taget findes en sorttjæret sugfjæl.    

Hoveddøren er placeret midt på facaden under et mindre halvtag båret af høje gråmalede stammer med en lille trekantgavl over.

 

Indvendigt findes stue, soveværelse, køkken og bad i stuetagen, og to mindre værelser på førsteetage. De fleste overflader indvendigt er nyere: nye lofter, gulvtæpper, linoleum og tapetserede vægge. Der ses stadig et par gamle døre, fritliggende bjælker i loftet og et trægulv i stuen.

Bygningshistorie:

Opført i ca. 1850

Miljømæssig værdi:

Skovløberhuset hænger miljømæssigt sammen med den mindre herregård Højbygård. Denne sammenhæng findes og fornemmes ved skovens udstrækning mellem skovløberhuset og Højbygårds hovedbygning, der ligger i hver sin ende af skoven.

Ankomsten til huset sker ad en lille allé med høje træer, der indrammer perspektivet af bygningen, der sammen med den tætte kontakt til skoven skaber en landlig idyl omkring bygningen. Alleen fortsætter på den anden siden af husets gårdplads, som en mindre vej der fører ind i skoven.

 

Vest for skovløberhuset ligger en bygning (der er uden for fredningen), som er udformet og har samme materialeholdning, som den fredede bygning. I mellem de to bygning skabes et lille uderum, der binder de to bygninger sammen.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til den holstenske mønning, der er egnskarakteristisk for lollandske stråtage, samt bygningens tidligere funktion som skovløberhus, der kan aflæses i beliggenheden i skoven.

 

Indvendigt ses træk efter tidligere proportioner ved den lille, smalle lave revledør i køkkenet.

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier fremtræder ved bindingsværkets symmetriske opbygning, der giver bygningen et harmonisk helstøbt udtryk. Dette forstærkes endvidere ved tagets rundinger, udhænget og de halvvalmede gavle.

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens fritstående volumen, det ubrudte tag og den generelle materialeholdning, herunder bindingsværket med symmetrisk opbygning og de ældre vinduer.

 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de synlige bjælker, plankegulv i stuen og de ældre døre. 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-1971
Journal nr.:
B851-26-71


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Højbygårdvej 22

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap