Sag: Guldborgvej 51 (Fredning ophævet)

Guldborgvej 51, Guldborgsund
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Guldborgvej 51 (Fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Guldborgvej 51
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Den firelængede gård bestående af stuehuset, de dermed sammenbyggede driftslænger og den fritliggende længe vest for stuehuset. F. 1959. Ophævet 2014.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningspræcisering
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-917/387-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
24-03-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at den firelængede gård beliggende på Guldborgvej 51, 4990 Sakskøbing i Guldborgsund Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som er nødvendige for en opretholdelse af fredningen. De tre avlslænger er alle i større eller mindre grad ombygget, og der er kun få steder i det indre bevaret overflader og materialer som passer til gårdens alder og arkitektur. Stuehuset er i det ydre relativt velbevaret og i dele af stuehuset er bevaret et traditionelt interiør og dele af en oprindelig og ældre planløsning. Kulturstyrelsen finder dog ikke, at stuehusets værdier i sig selv er tilstrækkelige til en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
2013-7.82.04/376-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
24-11-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/376-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Guldborgvej 051, Langet by, matr.nr. 3, Rørbæk Langet by, Sakskøbing. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider inkl. fotografier. Per Axelsen. Februar 1987.Omfattede bygninger: 4


Bevaringsværdig bygning Guldborgvej 51
Bygning med bevaringsværdi 3 Guldborgvej 51
Bygning med bevaringsværdi 4 Guldborgvej 51
Bygning med bevaringsværdi 4 Guldborgvej 51

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap