Sag: Stouby Mølle

Stovbyvej 19A, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stouby Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stovbyvej 19A
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Stubmøllen (ca. 1750, flyttet til nuværende placering 1790). F. 1998.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra september 1997, Torben Olesen: Møllen er opført som en stubmølle, hvor hele møllehuset hviler på en kraftig stub, sat på et kraftigt bundkryds og støttet af skråstivere, som møllehuset kan krøjes, drejes om op mod vinden ved at trække i krøjesvansen, der også fungerer som trappe til møllen. Det firesidede møllehus er på forsiden beklædt med egespån og på de tre øvrige sider beklædt med lodretstående brede brædder og dæklister over samlingerne. Møllehatten er et svagt udadbuet sadeltag beklædt med brædder lagt på klink. Møllen er forsynet med vinger til sejlføring. Indvendig er alt gangtøj bevaret i form af hathjul, krondrev, aksler og spilstokke samt to kværne og en grubbekværn. Vedligeholdelsestilstand Møllen er vel vedligeholdt og fuldt funktionsdygtig. Bygningshistorie Møllen er formentlig flyttet fra volden i Nykøbing Falster og opført i 1790 på sin nuværende plads. I 1984 overtog Sydfalster Kommune møllen og overdrog tilsynet med møllen til Stouby Møllelaug, der har forestået restaureringen af møllen i 1986-87, så den fortsat er fuldt funktionsdygtig. Planforhold Møllen er beliggende i landzone. Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Sydfalster Kommune.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-12-1998
Begrundelse:
Stubmøllen (ca. 1750, flyttet til nuværende placering 1790) har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. På landsbasis findes relativt få bevarede stubmøller, som stadig fungerer. Stouby Stubmølle må betragtes som en af de bedst bevarede repræsentanter af denne mølletype og i mølleteknisk henseende den mest veludviklede stubmølle, da denne type i årene efter blev afløst af den hollandske vindmølle.
Journal nr.:
1996-911/395-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stovbyvej 19A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap