Sag: Gåsetårnet

Slotstorvet 9, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gåsetårnet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotstorvet 9
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Fæstningstårnet (ca. 1370). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-03-1950
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotstorvet 9

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap