Sag: Assens Station

Søndre Ringvej 4, Assens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Assens Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndre Ringvej 4
Kommune:
Assens
Omfang:
Hovedbygningen (1884 af N.P. Holsøe). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-11-1992
Journal nr.:
411/421-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-04-2000
Journal nr.:
1996-926/421-0007


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndre Ringvej 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap