Sag: Århus Rådhus (tidl.)

Domkirkepladsen 5, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Århus Rådhus (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Domkirkepladsen 5
Kommune:
Århus
Omfang:
Rådhuset (1857 af Ferdinand Thieleman, ombygget 1907 af S.F. Kühnel). F. 1996.
Beskrivelse:
Det forhenværende rådhus er opført i røde blødstrøgne sten med horisontale pudsede bånd og hjørnelisener. Bortset fra indgangspartiet er bygningen med taktfaste tofagssprossede flagvinduer. Bygningen hviler på en flerleddet sokkel - nederst af granitkvadre og afsluttet med profilbånd over kældervinduerne. Taget er dækket med vingeteglsten brudt af to symmetrisk anbragte små kviste med spidse taghætter. Gavlene er svungne med pudsede gavlprofiler. I den gavlprydede midtrisalit strækker en bred niche sig op gennem begge etager. Den afsluttes med en halvcirkelbue og indeholder en loggia og underliggende indgangsparti. Foyeren er præget af markante granitsøjler og loftet er udført som et smukt malet kassetteloft med stukarbejder i gips. Foyeren fører frem til mellembygningen, der indeholder en toleds-trap-pe i granit, hvor der over reposen er to store glasmosaikker udført af Chr. Overgård. På 1. sal ses dekorerede kassettelofter i den forhenværende byrådssal samt forværelset. Begge steder er der bevaret smukt dekorerede paneler og døre. Bygningen blev opført som rådhus og politistation med en arrestbygning som korshus bag rådhuset. Hovedindgangen var indgang til Rådhuset og i den vestlige gavl var indgang til politistationen. Borgmesterkontor og byrådssal var placeret på 1. sal, og loftsetagen var ube-nyttet, men blev senere anvendt som byens raritetskabinet. I 1906 fik byen et nyt Ting- og arresthus, og det gamle arresthus bag rådhuset blev ombygget til ukendelighed og indrettet til kontorer. Samtidig blev der ved F.S. Kühnel gennemført en gennemgribende ombygning af især råd-husets indre: foyerens gulvniveau blev sænket ligesom indgangspartiet blev udskiftet, trap-peafsnittet blev flyttet til mellembygningen, og byrådssalen og borgmesterkontor på 1. sal blev nyindrettet. De dele af bygningens indre, der har fredningsinteresse, skal således tilskrives Kühnel. Efter opførelsen af det nye rådhus, overtog politiet hele bygningen. Det forhenværende rådhus anvendes nu som kvindemuseum. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-03-1996
Begrundelse:
"At det tidligere rådhus, opført i 1857 efter tegninger af C.G.F. Thieleman og ombygget i 1907 efter tegninger af S.F. Kühnel har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begerunde en fredning. Bygningen er i sit ydre et smukt proportioneret eksempel på et provinsbyrådhus opført i nyrenæssance, inspireret af Bindesbølls statshospital i Risskov, men forædlet gennem Thielmanns skoling i empirens og senklassicismens formsprog. I det indre har S.F. Kühnel i 1907 tilført rådhusbygningen nogle værdifulde nationalromantiske interiører i foyeren, trappeafsnittet samt byrådssalen og forværelset"". (Skov- og Naturstyrelsen 1996). "
Journal nr.:
911/751-0016


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Domkirkepladsen 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap