Sag: Studsgade 29

Studsgade 29, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Studsgade 29
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Studsgade 29
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhuset (1842-44). F. 1972.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-06-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-12-8/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-04-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Studsgade 029, matr.nr. 979e, Århus bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 7 sider. N. J. Israelsen m.fl. Oktober 1975.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Studsgade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap