Sag: Studsgade 31

Studsgade 31, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Studsgade 31
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Studsgade 31
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhus med sidehus (facaden 1841, resten fra beg. af 1700-tallet). F. 1972.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-12-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
926/751-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-04-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Studsgade 31

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap