Sag: Domkirkepladsen 1

Domkirkepladsen 1, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Domkirkepladsen 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Domkirkepladsen 1
Kommune:
Århus
Omfang:
Nationalbankbygningen (tidl.) (1926 af Axel Berg, ombygget 1989 af C.F. Møllers Tegnestue). F. 1996. *
Beskrivelse:
"Bygningen fremstår i det ydre stort set uforandret siden opførelsen. Facaderne er pudset med porfyrit med anvendelse af Nexø sandsten til indfatninger, sokkel, gesims og attika. Gavlhjørnerne, de tre midterste fag på sidefløjene og to piller på hovedfacaden er refendfugede. Ekspesitionslokalets syv store vinduer i hovedfacaden er indrammet med kvadrestik og afdækket med svær segementbuede fordakninger. Husets lave valmtag er kobbertækket. I det indre er trapperummet bevaret med bl.a. marmorgulv, mahognidøre og messinggelænder. I ekspeditionslokalet er det originale stukloft frilagt, og der er indføjet en moderne halogenlampe i hver af de ca. 300 rosetter til erstatning for den originale belysning, hvor kun hver anden række havde lampested. I direktørkontoret er såvel stuklofter som mahognipaneler og døre bevaret. Vedligeholdelsesstand: God Bygningshistorie: I 1937 fik Århus som den første købstad sin egen filial af Nationalbanken. På grund af pladsmangel og for samtidig at kunne udvide Bispegade blev denne første nationalbankfilial nedrevet i 1926 og erstattet af den nuværende. Tegningerne er udført af Axel Berg, som lod sin inspirere af den engelske arkitekt, Indigo Jones' fortolkning af Palladio. Byggeriet blev Axel Bergs sidste. I Nationalbankens jubilæumsskrift for Århus Filials 150 års jubilæum er der gengivet en bygningsbeskrivelse fra opførelsestidspunktet: ""Det er en fornem Bygning, som i sit Ydre virker tillidsindgydende ved sit Præg af Velhaver-Soliditet, sine kønne, kraftige Linier og sit harmoniske Forhold mellem Puds og Natursten. Der er ikke tilsigtet nogen Modernisme eller Originalitet i denne arkitektur. Bygningens Ydre er i Ordets bedste Forstand gammaldags"". I 1983 blev bankbygningen udvidet i en etage mod nord, således at de tre fløje er sammensluttet i nederste etage. Da Nationalbanken i 1989 skulle afhænde bankbygningen, blev den købt af Nykredit, der lod C.F. Møllers Tegnestue udarbejde planerne for nyindretningen, bl.a. frilæggelse af det originale stukloft og etablering af en balkon, der ""Svæver"" gennem det højloftede ekspeditionslokale uden kontakt til ydervæggene. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-02-1996
Begrundelse:
At den tidligere nationalbankbygning, opført i 1926 efter tegninger af Axel Berg og ombygget i 1989 af C.F. Møllers Tegnestue, har den fremragende kulturhistoriske værdi, der kan begrunde fredning af en bygning, der endnu ikke er 100 år. Bygningen udstråler diskretion, tilstedeværelse og soliditet ved sin allerede på opførelsestidspunktet gammeldags og noget tunge udformning og tilbagetrukne placering. Bygningen tager herved skyldig hensyn til sin funktion som repræsentant for Danmarks Nationalbank og til sin placering som nabo til domkirke og rådhus. Restaureringen i 1989 er udført med respekt for bygningens helhedskarakter. (Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Journal nr.:
911/751-0015

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-02-2012
Journal nr.:
2011-7.83.03/751-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Domkirkepladsen 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap