Sag: Mønsteds Gård (fredning ophævet)

Vestergade 11, Århus
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mønsteds Gård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 11
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhuset (1810). F. 1950.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-10-1970
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-03-1950
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-11-1997
Journal nr.:
1996-926/751-0009

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
09-08-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at forhuset på Vestergade 11, 8000 Aarhus C, Aarhus Kommune, i hovedformen har bevaret et traditionelt ydre, der er med til at opretholde en traditionel bygningsstruktur og et traditionelt arkitektonisk udtryk i Aarhus historiske bymidte. Dog er der foretaget ændringer i det ydre, der svækker fortællingen om købmandsgårdens kulturhistoriske værdier, herunder de manglende skorstenspiber, men særligt er det den nyere tilbygnings manglende indpasning i forhold til form, proportioner og materialer, der skæmmer forhuset. Interiøret i Vestergade 11 er ombygget talrige gange siden 1935 stort set uden hensyntagen til bygningens oprindelige planløsning, hvor utraditionelle murgennembrydninger og tilføjelser ses. Således er alle etager præget af store rum, der udvisker bygningens oprindelige rumhierarki, og der er anvendt en række moderne materialer, der ikke harmonerer med bygningens alder. Herved er en væsentlig del af bygningens kulturhistoriske fortælling forsvundet. I det indre er der bortset fra dele af konstruktionen ikke bevaret bygningsdele eller -detaljer, der afspejler bygningens oprindelse i begyndelsen af 1800-tallet endsige stemmer overens med det forholdsvis velbevarede ydre. Derfor finder slots- og Kulturstyrelsen at Vestergade 11 ikke længere har de har de værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
17/09634


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Vestergade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap