Sag: Mønsteds Gård

Vestergade 11, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mønsteds Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 11
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhuset (1810). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-10-1970
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-03-1950
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-11-1997
Journal nr.:
1996-926/751-0009


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap