Sag: Købmand Herskinds Gård

Frederiksgade 79, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Købmandsgård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Købmand Herskinds Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksgade 79
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhus med bindingsværkslænge (1816). F. 1970.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1970
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-11-2010
Journal nr.:
2010-7.83.03/751-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Frederiksgade 79

Fredede omgivelser: 0


Sagen omfatter yderligere 1 bygning.

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00