Sag: Trods Katholm

Mindegade 4, Fredens Torv 1, 3 B, hj. af Fredensgade, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Trods Katholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mindegade 4, Fredens Torv 1, 3 B, hj. af Fredensgade
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhuset mod Mindegade, pakhuset mod Fredensgade 3, sidehusene samt muren mod Fredens Torv (1847-50).
Fredet 1970.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-09-1994
Journal nr.:
926/751-0007

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1970
Journal nr.:
3/69-3/71

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-04-2002
Journal nr.:
2001-926/751-0003


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Fredens Torv 3B
Fredet bygning Fredens Torv 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap