Sag: Raaes Gård

Nørreport 20, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Raaes Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørreport 20
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhus og sidelænge (1798 af Anders Kruuse). F. 1919.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørreport 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap