Sag: Studsgade 33

Studsgade 33, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Studsgade 33
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Studsgade 33
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhuset og baghuset (1847) samt fabriksbygningen (1893 for Århus Dampvæveri). F. 1972.* Udv. 1996.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
09-05-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
912/751-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-07-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-12-4/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-04-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Studsgade 33
Fredet bygning Studsgade 33
Fredet bygning Studsgade 33

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap