Sag: Århus Rådhus

Rådhuspladsen 2 og Park Alle 2, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Århus Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådhuspladsen 2 og Park Alle 2
Kommune:
Århus
Omfang:
Århus Rådhus (1938-42 ved Arne Jacobsen og Erik Møller), Rådhuspladsen med "Grisebrønden" (broncekopi af Mogens Bøggild´s granitbrønd), Rådhushaven, Rådhusgården og Rådhusparken med "Agnete og Havmanden" (af Johannes Bjerg). F. 1995.
Beskrivelse:
Tilføjet i FBB d. 18/05-2005 Bronzekopi af Mogens Bøggilds granitbrønd. 09/05-2005 Lisbeth Brorsen
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Bebyggelsestype:
Købstad
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Springvand, fontæne ; Have ; Træer ; Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-03-1995
Begrundelse:
Rådhuset repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der er forudsætningen for, at et bygningsanlæg, som endnu ikke er hundrede år gammelt, kan fredes. Rådhusets umiddelbare omgivelser, indgår som en uadskillelig del af den fredningsværdige helhed. Rådhuset er hovedeksempel på den nordiske udgave af den funktionalisme, der har sine forbilleder i datidens internationale arkitekturstrømninger. Bygningskonstruktionerne og det omfattende nagelfaste og løse inventar er gennemtegnet ned til mindste detalje. Emnerne er udført i en udsøgt håndværksmæssig forarbejdning. Rådhuset er rigt på billedkunstnerisk udsmykning, som er planlagt og bragt til udførelse i forbindelse med opførelsen. (EKP, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/751-0001


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Park Allé 2
Fredet bygning Park Allé 2
Fredet bygning Rådhuspladsen 2
Fredet bygning Park Allé 0
Fredet bygning Park Allé 0

Fredede omgivelser: 5

Signatur Mur
Signatur Springvand, fontæne
Signatur Have
Signatur Træer
Signatur Anlæg


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap