Sag: Kærbygård

Kærbyvej 9, 11 og 13, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kærbygård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kærbyvej 9, 11 og 13
Kommune:
Århus
Omfang:
Det trefløjede anlæg bestående af hovedbygningen med to sidefløje (ca. 1768, ombygget 1880) og to avlsgårdslænger (1928), den ene med lille tilbygning mod vest. F. 1990.
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-04-1990
Journal nr.:
621-12-83/86


Omfattede bygninger: 6


Fredet bygning Kærbyvej 11
Fredet bygning Kærbyvej 11
Fredet bygning Kærbyvej 9
Fredet bygning Kærbyvej 11
Fredet bygning Kærbyvej 11
Fredet bygning Kærbyvej 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap