Sag: Klostergade 56

Klostergade 56, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klostergade 56
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klostergade 56
Kommune:
Århus
Omfang:
Den trelængede gård (forhuset muligvis af bygmester A.G. Monrad 1812). F. 1970.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-02-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-12-34/80

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-01-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-12-34/80

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-01-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-12-34/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1970
Begrundelse:
(ikke oplyst)
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Klostergade 056, matr.nr. 1102a, Århus bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 13 sider samt bilag, fotografier m.v. Usigneret. Udateret.


Navn:
66-12-91_77_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
625-12-34_0_89_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
625-12-34_80 I_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
625-12-34_80 II_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
917_751-0001_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
925_751-0010_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
925_751-0036_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
1996-925_751-0035_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
2001-911_751-0007_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
2003-121_751-0058_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
Det særlige Bygningssyn - Byggesager_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
Hvidt læg_off
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Klostergade 56
Fredet bygning Klostergade 56C

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap