Sag: Mejlgade 7

Mejlgade 7, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mejlgade 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mejlgade 7
Kommune:
Århus
Omfang:
Forhuset og sidehuset (1848). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at forhuset, opført 1848 ved tømmermester Hans Wilhelm Schrøder, samt sidehuset fra 1848, forlænget 1860 og delvis forhøjet 1887, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Som helhed er bygningerne et eksempel på en århusiansk købmandsgård, omend en lagerbygning fra 1913 nu er nedrevet. Det smukke senklassicistiske forhus er usædvanligt velbevaret såvel i det ydre som i det indre.
Journal nr.:
411/751-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-01-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/751-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mejlgade 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap