Sag: Hvedholm, hovedbygningen

Hvedholm Slot 1, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hvedholm, hovedbygningen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hvedholm Slot 1
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1588, ombygget i 1878-83 af Johan Schrøder) samt det vestfor liggende rødmalede træbeklædte gartnerhus (ca. 1800). F. 1994.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-05-1994
Begrundelse:
Hovedbygningen og træbygningen er betydningsfulde ud fra den kulturhistoriske og arkitektoniske helhed de indgår i, og ud fra den værdifulde bygningshistorie, som stedet repræsenterer. Hovedbygningen indeholder således mange velbevarede bygningshistoriske elementer og detaljer.
Journal nr.:
911/431-0012

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-03-1997
Journal nr.:
1996-926/431-0009


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Hvedholm Slot 1
Fredet bygning Hvedholm Slot 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap