Sag: Lyø Bygade 4

Lyø Bygade 4, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lyø Bygade 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyø Bygade 4
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Den firelængede bondegård (stuehus og vestlænge før 1800, østlænge ca. 1825 og sydlænge ca. 1850) og arealet afgrænset af ejendommens matrikelskel indeholdende gårdsplads med frugttræ, brolagt møddingsplads og stengærde langs Bygaden med dets bevoksning samt den bagved dette liggende prydpark med frugttræer, buksbomhække og buske. F. 1988.*
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Stengærde ; Belægning, fortov ; Træer ; Park, skov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
29-08-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
917/431-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-11-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
626-7-18/89

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-06-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
631-7-18/86


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bygaden 004, matr.nr. 13a, Lyø, Faaborg jorder. Bygningshistorisk undersøgelse. 6 sider samt tegninger. Peter Bering/Varmings Tegnestue. December 1989.Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Lyø Bygade 4
Fredet bygning Lyø Bygade 4
Fredet bygning Lyø Bygade 4
Fredet bygning Lyø Bygade 4

Fredede omgivelser: 5

Signatur Stengærde
Signatur Belægning, fortov
Signatur Træer
Signatur Park, skov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap