Sag: Kirkehøjgård

Kirkevej 5, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkehøjgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkevej 5
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Det firelængede gårdanlæg (det fritliggende stuehus i syd ca. 1853, nordlængen 1778, vestlængen og østlængen 1850), den fritliggende udhusbygning "kovehuset" samt den brolagte gårdsplads. Fredet 1990.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Kirkehøjgård knytter sig i det ydre til det samlede autentiske anlæg i god samhørighed med kirken overfor og de øvrige omgivelser. Endvidere til den høje grad af originalitet med næsten komplet bevaret bindingsværk og stråtag på både stuehus og avlsbygninger.

For stuehuset knytter den kulturhistoriske værdi sig endvidere til de mange indvendige detaljer så som fyldingsdøre med simple håndsmedede låse og bukkehornhængsler, samt den kampestenssatte kælder med gulv af toppede brosten.

For avlsbygningerne knytter den kulturhistoriske værdi sig udvendig til bygningernes historiefortælling om gradvis udvikling og sammenbygning, specielt ved det nordvestlige hjørne.

I avlsbygningernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til sporene fra tidligere funktioner og brug.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Kirkehøjgård knytter sig til ejendommens beliggenhed som en del af et landbymiljø omkring kirken. Desuden til den ved opførelsen, (størstedelen i midten af 1800-tallet) tidstypiske bindingsværkskonstruktion på landet. For nordlængens vedkommende desuden til resterne af den ældre sulekonstruktion.

For stuehuset er der endvidere arkitektonisk værdi ved den tætte vinduessætning med to-rammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Længernes stråtage og stuehusets tre skorstene er også en del af den arkitektoniske bevaringsværdi.

I stuehusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de gamle fyldingsdøre med håndsmedede, simple bukkehornsbeslag.

I det indre af avlsbygningerne knytter den arkitektoniske værdi sig til de synlige konstruktioner, herunder resterne af sulekonstruktionen i nordlængen, samt til båse, bokse og lignende inventar.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Kirkehøjgård knytter sig til det samlede gårdanlægs bindingsværk og stråtage. Hertil kommer stuehusets tre skorstene, de småspossede vinduer, hoveddøren og den store rundbuede bindingsværkskvist over samme. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I stuehusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til fyldingsdørene med tilhørende håndsmedede beslag samt til den kampestenssatte kælder og den traditionelle materialeholdning.

I avlsbygningerne knytter de bærende fredningsværdier sig til avlslængernes konstruktioner, herunder resterne af sulekonstruk-tionen samt luger, revledøre og -porte samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1990
Journal nr.:
411/431-0007


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Kirkevej 5
Fredet bygning Kirkevej 5
Fredet bygning Kirkevej 5

Fredede omgivelser: 4

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap