OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Vestergade 7

Vestergade 7, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 7
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 7
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Forhuset (ca. 1760 og ca. 1800). F. 1919. Ophævet 2015
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-05-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
27-08-2015
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Vestergade 7, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, har de væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har de nyere tagvinduer, de manglende skorstene, facadens butiksruder og nyere dør samt de tilbagetrukne fag ved byporten i væsentlig grad svækket bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre begrænser de ældre bygningsdele sig til enkelte loftbjælker og traditionelle fyldingsdøre, hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen. Kulturstyrelsen har konstateret at hverken de ydre eller de indre om-bygninger er udført med forståelse for bygningens alder eller arkitektur, og at Vestergade 7 er omfattet af den gældende, bevarende lokalplan 3.88 for Faaborg bymidte.
Journal nr.:
2014-7.82.04/430-0007


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vestergade 007, matr.nr. 313a, Faaborg bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider samt fotografier. Per Axelsen. April 1986.Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Vestergade 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap