Sag: Elmekilden

Smedegyden 8, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Husmandssted
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Elmekilden
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedegyden 8
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Fæstehuset (1873 og forlænget i 1875 med stald og træskomagerværksted). Fredet 1992.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Elmekilden knytter sig til husets frie og ensomme beliggenhed syd for Lyø By, samt til den hurtige, og stadig aflæselige, udvidelse med stald og skomagerværksted i 1875.
Endvidere til opførelsen i steds- og tidstypisk bindingsværk og ubrudt stråtag med to skorstene, men med atypisk grundmuret sydgavl. Desuden til bindingsværket med de rødkalkede tavl med hvide opstregninger omkring det sortmalede tømmer, samt til vinduerne med to tværsprosser i hver ramme, de hvidmalede hoveddøre med fyldinger, samt revledørene og de håndsmedede beslag.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Elmekilden sig til resterne af den bevarede grundplan og skomagerværkstedet i den nordlige ende, samt til det bevarede ildsted og bageovn i den sydlige ende. Endvidere til de ældre fyldingsdøre, bræddegulvene og bræddelofterne med synlige bjælker.
Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi ved Elmekilden knytter sig til ejendommens frie beliggenhed samt til det steds- og tidstypiske bindingsværk, det udbrudte stråtag med halvvalme og to skorstenspiber samt til de udvendige revledøre og fyldingsdørene med de udvendige træindfatninger, samt til vinduerne med 3 ruder i hver ramme.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den delvis bevarede grundplan med ildsted, bageovn og skomagerværksted.

Desuden til bræddegulvene og bræddelofterne med synlige bjælker.

Bærende fredningsværdier:

I det ydre af Elmekilden knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværket med hvid opstregning omkring tavlene, det ubrudte stråtag med halvalme og to skorstenspiber, revledørene, de to hvidmalede fyldingsdøre med indfatninger, samt til vinduerne med to tværsprosser i hver ramme. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

Indvendig knytter de bærende fredningsværdier sig til resterne af den bevarede grundplan med ildsted og bageovn samt til bræddegulve og bræddelofter med synlige bjælker. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-05-1992
Begrundelse:
"Bygningssynet fandt, at fæstehuset ""Elmekilden"", opført 1873 og forlænget i 1875 med stalde og træskomagerværksted, har de kulturhistoriske værdier, der begrunder en fredning. Ud fra de sammenligninger, der kan gøres med andre huse på øerne og på Fyn, har huset bevaret mange vidnesbyrd om aftægtshusenes bygningshistorie, indretning og brug, hvorfor interiøret medtages i fredningen. Bygningssynet anbefalede, at inventaret i værkstedet blev bevaret på stedet evt. gennem Statens Bygningsfredningsfond."
Journal nr.:
411/431-0012

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-02-1999
Journal nr.:
1996-926/431-0011


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Smedegyden 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap