Sag: Bryggergården (fredning ophævet)

Bryggergården 2-6, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Bryggeri
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bryggergården (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Bryggergården 2-6
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Forhuset mod Nørregade og det dermed sammenbyggede sidehus (1858 og senere). F. 1977.* Ophævet 2016
Beskrivelse:
I 1843 købte den unge, driftige handelsmand Peter Friedlieb Lagoni købmandsgården, Vestergade 10, og som driftige købmænd gerne gør under gunstige konjunkturer, udvidede han sin virksomhed. 1857-58 lod han den kendte Fåborg murermester Hans Jørgen Lang den Yngre opføre et dampbrænderi udmod Nørregade. En enkel grundmuret længe i een etage med høj kælder, hvor alene det sydligste vindue fremhævedes af to pilastre og ved sin størrelse. Til denne del af bygningen sluttede sig den store dampskorsten, for bag det fremhævede vindue var den otte hestekræfter store dampmaskine fra H. Rasmussen & Co. i Slagelse opstillet. Virksomheden gik godt, hvorfor Lagoni lod bygningen forlænge mod nord i 1865. 1870 afhændede Lagoni sin bedrift til købmand Herman Asmussen, som drev virksomheden videre indtil sin falit i 1887, hvorefter De danske Spritfabrikker købte hele ejendommen og nedlagde brænderiet for at sikre sig mod konkurrence. Først 10 år senere fik bygningerne igen en produktiv anvendelse, da bryggeriet Sydfyn etableredes. Anlægget udbyggedes væsentlig efter Lagonis tid, men da bryggeriet var lukket i 1978, valgte man at føre bygningerne tilbage til situationen omkring 1865, omend den store dampskorsten ikke retableredes. (teksten er fra: Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark. Fredede fabrikker opført efter 1840, Caspar Jørgensen, 1.1992)
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bryggeri
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-03-1979
Journal nr.:
66-7-131/0/77

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
08-03-1979
Journal nr.:
66-7-131/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-10-1977
Journal nr.:
66-7-131/77

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-06-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset mod Nørregade og det dermed sammenbyggede sidehus (1858 og 1865, ombygget ca. 1980) på Bryggergården 2-6, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Det mægtige forhus mod Nørregade udgør et særdeles markant element i gadebilledet, men dets autenticitet og integritet er lav. Bryggergården gennemgik i slutningen af 1970’erme og -80’erne en transformation fra industrianlæg til kontorformål. Ved ombygningen blev væsentlige dele af produktionsanlægget revet ned, bl.a. den originale maltkølle fra 1865, som var bygget på forhusets nordgavl. Med et be-tydeligt element af nytolkning er bygningerne søgt tilbageført til et arkitektonisk udtryk anno 1865, som imidlertid aldrig har eksisteret i denne form. Alle vinduer er nye, og hovedparten er udført i træ frem for støbejern. I forhusets østmur, der oprindelig var uden vinduesåbninger, er der isat en række vinduer. Alle døre er ligeledes nye, og h-vedporten er udskiftet med en kopi. Dele af murværket er omsat, her-iblandt forhusets nordgavl, som aldrig tidligere har været blotlagt. Tag-konstruktionerne er fornyet, og tagfladerne brydes af udluftningshætter og et større antal ovenlysvinduer. Indvendigt har kontorindretningen fjernet eller skjult de allerfleste vidnesbyrd om den tidligere industriproduktion, og de nye lag, der er tilføjet, har ingen selvstændig fredningsværdi. Forhusets sydlige del, som tidligere var bryghus, står i dag fuldstændig råt, uden vægge, etagedæk eller puds. Selv om rummet har en egen rå æstetik, er der ikke tale om noget væsentligt industriminde. Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Bryggergårdens kulturhistoriske fredningsværdier kan genoprettes, men noterer sig, at bygningskomplekset er omfattet af en bevarende lokalplan.
Journal nr.:
15/01747

Type:
Scanjour nr
Dato:
25-06-2018
Journal nr.:
15/01747

Type:
Scanjour nr
Dato:
02-07-2018
Journal nr.:
15/01747


Omfattede bygninger: 3


Bygning med bevaringsværdi 3 Bryggergården 2
Bygning med bevaringsværdi 1 Bryggergården 4
Bygning med bevaringsværdi 1 Bryggergården 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap